Städföretaget med service och flexibilitet

Vi på städföretaget Cleanstar i täby är det personliga, Unga och starka städföretaget!

Kvalitet är vårt ledord!

Vi jobbar ständigt på att vara så flexibla som möjligt gentemot våra kunder för att tillgodose kundens förväntningar och behov.

Kvalitet och effektivitet

Kvaliteten är även viktig del av vårt arbete eftersom en nöjd kund kan generera fler kunder.

För att öka effektiviteten i vårt arbete jobbar vi oftast två och två.

Att jobba tillsammans tror vi gör att våra anställda trivs bättre, samt känner sig säkrare i sitt arbete.

Säkerhet

För ökad säkerhet använder vi oss även av sifferkoder i vår nyckelhantering. Detta för att förhindra att en nyckel kopplas ihop med en specifik adress.

Kunden och Cleanstar fyller alltid i ett nyckelavtal vid överlämnande av nycklar, vilket intygar att Cleanstar ansvarar för nycklarna och ev. larmkod, så att inte någon utomstående får tillgång till dessa.

Alla våra anställda är fullt försäkrade för eventuella olycksfall eller skador, och har tystnadsplikt.