Priser

Cleanstar har inga fasta abonnemang eller inställelseavgifter. Priserna nedan är riktlinjer och kan variera ni får en offert efter ett personligt hembesök. Priserna är INNAN Rut-avdraget. Du får 50% avdrag direkt på fakturan som privatperson.

Pris per timme för:

  • Hemstäd, Engångsuppdrag, grovstäd från 570kr innan Rut-avdrag
  • Företag offereras efter ett personligt möte
  • Fönsterputs offereras där antal fönster, delbarhet och spröjs beräknas
  • Flyttstäd offereras
  • Mattdammsugare offereras