RUT-avdraget

2015-12-10

RUT-avdraget från 2016

Maxtaket för RUT-avdraget sänks från 50000kr till 25000kr per person och år. Gäller ej personer som fyllt 65år de har kvar maxtaket på 50000kr per år.
50% avdrag på fakturan gäller fortfarande för RUT-avdraget 2016 (ej på ROT-avdraget där gäller 30% subvention)