I vårt arbete med städ ska miljöarbetet präglas av engagemang för våra kunder och för miljön.

  • Vi vill ha en öppen dialog med våra kunder och informera om våra tjänsters miljöpåverkan samt vilka förbättringar som kan göras.
  • Samverka med våra uppdragsgivare i vårt gemensamma miljöarbete.
  • Minimera användningen av ändliga naturresurser. Minimera för miljön skadliga ämnen.
  • Använda miljömärkta och miljödeklarerade produkter.
  • Använda städmetoder som ej kräver rengöringsmedel där så är möjligt.
  • Öka kunskapen och höja medvetenheten kring miljöfrågor inom företaget, genom kontinuerligt diskutera och väga in miljöaspekter i våra arbetsuppgifter. Ge personalen kontinuerlig utbildning och medvetenhet om vårt praktiska miljöarbete.
  • Påverka, ställa krav och samarbeta med andra företag, genom att ständigt hålla en pågående dialog med våra leverantörer angående miljöaspekter, krav och miljötänkande.
  • Minimera de negativa effekterna på miljön från våra transporter genom effektivisering och lämpliga val av transportmedel.