Anna Georgsson, VD

Anna Georgsson är uppvuxen och bosatt i Täby. Under sin mammaledighet 2005 så fick hon en affärsidè. Efter några dåliga erfarenheter med oseriösa städföretag som skickade olika lokalvårdare vid varje städtillfälle och krävde att man blev uppbunden orimligt länge genom olika abonnemang så bestämde hon sig att göra något åt saken.

Genom att tänka på hur hon själv ville ha det så grundades Cleanstar AB med ledorden: personlighet, kvalitet, miljövänligt och kundinriktat som riktlinjer. Efter mycket slit och långa dagar så spred sig ryktet från kunder till deras grannar och närstående om ett städföretag som satte sina kunder och deras personliga behov i fokus. Sexton år senare så blomstrar Cleanstar med samma tänk och samma ledord. Med fler kunder så behöver man fler anställda och dom är precis lika viktiga i ett företag.

Genom att ge fasta anställningar och heltidslöner så behåller vi samma personalstyrka under en längre tid vilket ger en större kunskap hos våra lokalvårdare som i slutändan betyder högre kvalitet i utfört arbete hos kunder.